Temizlik Hükümleri

Temizlik Hükümleri

İslam dini temizliğe çok önem vermektedir. Öyle ki Allah Resulü (s.a.a) buyurdu: ‘Temizlik imandandır.’

TEMİZLİK HÜKÜMLERİ

İslam dini temizliğe çok önem vermektedir. Öyle ki Allah Resulü (s.a.a) buyurdu: ‘Temizlik imandandır.’

Vücut ve çevre temizliği çok önemlidir.

Temizliğe riayet etmenin yollarından birisi de necis şeyleri (pislikler) tanımak ve onların nasıl temizleneceğiyle aşina olmaktır. İnsan necis şeyleri yiyemez ve içemez. Allah’a ibadetin en güzel şekli olan namazda elbisesinin temiz olması gereklidir. Necis olmuş bir elbiseyle namaz kılamaz.

Bunlara riayet edebilmek için necisleri öncelikle tanıyalım.

Yüce İslam dini açısından 11 şey vardır ki necistirler ve bunlar dışında her şey temizdir. Elbette bu necis şeylerin bulaştığı şeylerde necis olmaktadır.

Necisler:

İdrar

Dışkı

Meni

Leş

Kan

Köpek

Domuz: Köpek ve domuzun canlı ve ölüsü necistir.

Şarap

Bira

Kâfir. Yani Allah’a inanmayan ve inkâr eden kimse. Kitap ehli (Yahudi, Hiristiyan ve Mecusi) necis değildir.

Pislik yemiş olan devenin teri.

İdrar ve dışkı:

İnsan, eti yenmeyen ve damarı kesildiğinde kanı akan her hayvanın idrar ve dışkısı necistir.

Sığır ve koyun gibi eti yenen ve ayrıca balık ve yılan gibi akar kanı olmayan hayvanların idrar ve dışkısı temizdir.

Karga gibi yenmesi haram olan kuşların pisliği temizdir.

Leş:

Leşten kasıt şer’i usullere göre kesilmemiş ve kendisi ölmüş hayvanlardır. Buna murdar da denilmektedir.

Balık gibi akar kanı olmayan hayvanların ölüsü paktır.

Akar kanı olan hayvanların kıl boynuz gibi ruhsuz parçaları paktır ama deri ve et gibi parçaları necistir.

Ölü insanın tırnak, kıl ve diş gibi ruhsuz uzuvları dışında bedeni necistir. Ama üç kez yıkanıp guslü bitmişse bedeni paktır.

Allah yolunda ve İslam dinini korumak için savaşan ve orada ölen (şehit) kimsenin bedeni paktır ve gusül ve kefene ihtiyacı yoktur.

Kan:

İnsanın ve akar kanı olan her hayvanın kanı necistir.

Balık ve sivrisinek gibi akar kanı olmayan hayvanların kanı temizdir.

Temiz şeyler nasıl necis olur?

Pak olan bir şey, necis olan bir şeye değer ve onlardan birisi ıslak olur ve ıslaklık birbirlerine geçecek derecede olursa pak olan şey necis olur.

Necis olan bir şeyi yemek ve içmek haramdır.

Temizleyici şeyler:

Necis olmuş bir şeyi temizlemek için temizleyicilere ihtiyaç duyarız. Onlar aşağıdaki şeylerdir:

Su, yer, güneş, İslam ve necasetin giderilmesi.

Su ile ilgili hükümler:

Su çeşitli kısımlara bölünür ve öncelikle bunları bilmemiz gereklidir.

Su ya mutlaktır ya da muzaf.

Muzaf su: Bir şeyden çıkarılmış ya da içerisine normal sudan çıkacak kadar başka şeylerin karıştırılmış olduğu sudur. Karpuz suyu, elma suyu ya da limon katarak yapılmış şerbet gibi.

Muzaf suyla necis bir şey temizlenemez.

Muzaf suya az bir şey necaset deyerse tadı ve kokusu değişmese bile necis olur.

Muzaf suyla abdest ve gusül alınamaz.

Mutlak su: Muzaf olmayan normal su.

Mutlak su iki kısımdır; çok su ve az su. Çok su genişliği ve derinliği 3,5 karıştan fazla olan suya denir. Bundan az olan ise az su hükmündedir.

 

 Az Su: 

 

Dediğimiz çok su miktarından az miktara az su denir. Az su necis bir şeye değer değmez necis olur.

Çok Su:

Az su dışındaki mutlak suyun bütün kısımları necasetin tadını, kokusunu ve yahut rengini almadığı sürece temizdir. Ama necasetin tadını, kokusunu ya da rengini alacak olursa necis olur. Kuyu suyu, akarsu ve ya yağmur suyu hepsi çok sudur.

Çok suya bağlı olan şebeke borularındaki su çok su hükmündedir.

Necis şeyler nasıl yıkanır?

Necis şeylerin temizlenmesinde öncelikle necasetin kendisi giderilir ve sonra yıkanır.

Necis bir kabı çok su ile bir defa yıkamak yeterlidir ama az su ile üç defa yıkamak gerekir.

Elbise gibi suyu çeken şeyler az suyla yıkandıkları takdirde her yıkanmadan sonra sıkılması gerekmektedir. Çok su ile de yıkanırsa bir defa yıkamak yeterlidir ama bu yıkamada da sıkılırsa daha iyidir.

Necasetin kendisinin bulunmadığı yere yağmur yağarsa orayı temizler. Halı ve necis elbiseye yağarsa temizler ve sıkmaya da gerek yoktur.

İslam:

Kâfir olan birisi şehadet getirip Müslüman olursa temiz olur.