Şaban Sayyad

Saban Sayyad - Al-i İmran (186-195) Haşr (21) Tarık Beled (1-18)

Saban Sayyad - Al-i İmran (186-195) Haşr (21) Tarık Beled (1-18)

Oku

Sayyad - Al-i İmran (186) Tarık

Sayyad - Al-i İmran (186) Tarık

Oku

Sayyad - Al-i İmran (26-39)

Sayyad - Al-i İmran (26-39)

Oku

Sayyad - Necm (31) Kamer (1-12)

Sayyad - Necm (31) Kamer (1-12)

Oku

Sayyad - Kehf (107) Meryem (1-10)

Sayyad - Kehf 107 Meryem 1-10

Oku