Hakkımızda

ALLAME TABATABAİ KUR'AN NESLİ DERNEĞİ

أَوْزِدْعَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

'Oku Kur’an’ı, harfleri sayılırcasına, tane tane ve yavaş yavaş.' Müzzemmil 4

"Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır." (İbrahim, 14/1).            

-Resulullah (s.a.a): “Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye ediniz: Peygamberi sevmek, Ehli-i Beyti sevmek ve Kur’an okumak üzere.”

 

Allah tarafından Peygamberimize (s.a.a) indirilen ve ayetlerde de dile getirildiği üzere nur olan Kur’an-ı Kerim’i özellikle yeni yetişmekte olan çocuklarımıza, gençlerimize tanıtıp öğretebilmek için günümüz dünyasına uygun yeni metotlarla uygulanan ders programları hazırlamayı kendimize ilke edindik. Bu dalda Âlimlerimizden oluşan Kur’an üstatlarımıza klasik metotların yanı sıra güncel öğretim metotları ile seminerler ve konferanslar düzenleyen Allame Tabatabai Kur’an Nesli Derneğimiz başlıca şu hedefleri gözetmektedir:

-Kur’an dersi verilecek ortam

-Kur’an öğretilecek öğrencilerin yaş gruplarına göre sınıflandırılması

-Kur’an’ı en hızlı ve en iyi şekilde öğretmek

-Kur’an’ı akıcı ve rahat bir şekilde okutmak

-Kur’an’ı tecvitle okutmak

-Kur’an okumasını bilenleri geliştirmek ve bu alanda Kur’an karisi yetiştirebilmek

-Her yaş grubundan Kur’an hafızları yetiştirmek

-Kur’an okumayı öğretmenin dışında konulara göre eğitici Kur’an’ın ayetleri ve hadisler ezberletmek

-Kur’an derslerinin yanı sıra inanç, fıkıh ve ahlak dersleri vermek

-Çocuklarımıza, gençlerimize sosyal yaşamı tanıtmak, kardeşlik ve birliktelik duygularını aşılamak

-Bölgesel ve Türkiye genelinde Kur’an yarışmaları düzenlemek

-Sadece yaz tatillerinde değil dönem dönem Kur’an üzerine çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları bütün bir yıla yaymak

Resulullah (sa.): “Kur’an’ı öğrenmek ve çok okumaktan ayrılmayın.”

Allame Tabatabai Kur’an Nesli Derneği, Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an’ın en güzel şekilde okunması ve anlaşılması hedefini taşımaktadır. Dernek olarak Kur’an eğitimi üzerinde 4 yıl içerisinde

Kur’an’ı güzel sesle (Kur’an Karisi) okuyan, Kur’an üstadı hem öğretme hem tecvit öğretmede

Ve hafızı kuran yetiştirme, Kur’an’ı anlayabilecek üstatlar yetiştirmek.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için Kur’an programları hazırlamak, bu programın aynısını bayanlar içinde hazırlamak hatta yaşlılara bile Kur’an programı hazırlamak.

Verilecek kursların sonrasında yüksek başarı gösteren öğrenciler yurt içi ve yurt dışı gezilerine gönderilecek ve özel olarak yetiştirilmek üzere düzenlenecek olan eğitim kamplarında kendilerini daha çok geliştireceklerdir.

Yeni metotlarla verilecek olan eğitim süreci sonrasında yetişen öğrencilerimiz sonraki yıllarda kendileri Kur’an üstadı olarak ders verme kabiliyetine sahip olacaktır. Bu dalda daha iyi yetişmeleri için gerek yurt içinde gerek yurt dışından Kur’an dalında uzman kişiler tarafından da yetiştirileceklerdir.

İmam Ali (a.s): “Kur’an’ı öğrenin, çünkü o sözlerin en güzelidir. Onda anlayışınızı derinleştirip kavrayışınızı genişletin. Çünkü o gönüllerin baharıdır.”