Taha el-Feşni’nin Hayatı (1900-1971)

Üstat ‘Taha Musa Hasan’, ‘Taha el-Feşni’ olarak tanınmaktadır ve 1900 yılında ‘Beni Suveyf’ bölgesi ‘Fişen’ şehrinde dünyaya gelmiştir.

Taha el-Feşni’nin Hayatı (1900-1971)

Taha el-Feşni, Kahire’de bulunan İmam Hüseyin (a.s) camisinin ilk müezzini idi.

Kendisinden geriye kalmış olan tilavetlerinde üstadın müzik makamlarında çok büyük bir usta olduğunu görebilmekteyiz ve bu yeteneği ilahilerde ve Kur’an tilavetlerinde ustalıkla kullanmaktaydı.

Üstat Taha el-Feşni’nin meşhur ‘Hobb’ul Huseyn (a.s)’ ilahisini (ibtihal) dinlememiş olan çok az kişi bulunur.

Üstat ‘Taha Musa Hasan’, ‘Taha el-Feşni’ olarak tanınmaktadır ve 1900 yılında ‘Beni Suveyf’ bölgesi ‘Fişen’ şehrinde dünyaya gelmiştir.

Taha el-Feşni kıraat ilminin ilk basamaklarını 1916 yılında kendi doğduğu şehirde aldı ve tüm Kur’an’ı ezberledi. 1919 yılında el-Ezher üniversitesine yazılmayı başardı.

El-Feşni, üstat Ali Mahmud’un yanında ilahi dersleri aldı ve Ali Mahmud’un tevaşih ve ilahi grubuna katıldı.

1940’lı yıllarda Kur’an üstatları içerisindeki önemli konumu belirginleşti. Öyle ki ‘Abidin’ ve ‘Ras’ut Tin’ saraylarında Kral Faruk’un huzurunda üstat Mustafa İsmail ile birlikte Kur’an tilavetleri yaptı.

1963 yılında Mısır televizyonu yayına başladığında ilk Kur’an tilaveti yaparak Kur’an âşıklarının gönlünü nurlandıran üstatlardan birisi de Taha el-Feşni idi.

Kur’an okumadaki üstün yeteneği neticesinde Kur’an üstatları arasında kısa bir sürede belirgin bir dereceye ulaştı.

Kur’an tilaveti için yolculuklar yapan üstatlardan birisi de Taha el-Feşni’dir. Birçok ülkeye yolculuk yaptı ve bu ülkelerde Kur’an tilaveti yaparak insanların gönlünü Kur’an nuruyla nurlandırdı. Bu yolculuklarında birçok onur madalyası aldı.

İbtihal ve tevaşihte büyük bir üstat olan Taha el-Feşni aynı dereceyi Kur’an tilavetinde de göstermiştir.

Kehf ve Meryem sureleri özellikle dinlenilmesi tavsiye edilmiş tilavetlerdir ve bu tilavetlerinde üstatlığını görmek mümkündür.

Taha el-Feşni uzun bir dönem ‘Kur’an-ı Kerim Karileri Kuruluşu’ başkanlığını yaptı.

Taha el-Feşni’nin kendisine has güzel bir sesi vardır ve Kur’an dinleyene büyük etki etmektedir. Üstat tilavetlerinde genelde kendisine has olan ses derecesiyle tilavet eder ve bu şekilde birçok uzun ayeti tek nefesle okuyabilmektedir.

Bu büyük üstat ‘Hobb’ul Hüseyin (a.s)’ ve ‘Milad-u Taha’ adlı iki büyük ilahisinin yanında birçok güzel tilaveti kendisinden sonraki nesillere hatıra bırakarak 1971 yılında 71 yaşında geçirmiş olduğu bir hastalık neticesinde vefat etti.

Ruhu şad olsun.

Metinle birlikte dinlemekte olduğunuz üstatın meşhur 'Hobbu'l Hüseyin (a.s)' ibtihalidir.'

 

Kur’an Nesli Derneği