Şahhat Muhammed Enver'in Hayatı (1950-2008)

Şahhat Muhammed Enver'in Hayatı (1950-2008)

Şahhat Muhammed Enver'in biyografisi

ŞAHHAT MUHAMMED ENVER

DOĞUMU: Rufai Camii Kari’i Şahhat Muhammed Enver, 1 ocak1950 de Dekhaliyye’nin Meytğamr’ın Kefrilvezir köyünde doğdu.Doğumundan 3 ay sonra babası vefat etti.Annesi dedelerinin olduğu yere göçerek, şahhat’ı dayılarının himayesine verdi.Dayışı Hilmi Muhammed Mustafa onu 8 yaşında hafız yaptı.10 yaşına gelince, dayısı onu komşu kefrilmikdam köyünde ali seyyid ahmed’e kıraat öğrenmesi için verdi.Şahhat’a o zaman küçük şeyh derlerdi.12-15 yaşlarında taziyelere gidip kuraları dinlerdi.
Cude ebussuud, said abdüssamed zenati ve Hamdi zamil ile 20 yaşında iken yarıştı.Ailesine annesi ve nenesi bakıyordu.Şahhat 15 yaşından itibaren Meytğamr’da kuran okudu.Şahhat resmi kari’ elbisesi giymezdi.Beyaz cübbe ve sarık giyerdi.Muhammed Ahmed Şib’in dayısının komşu köy olan Dindıt Karyesindeki taziyesinde okuyuşunu herkes beğendi.Dayısı ona resmi kari’ cübbesi yaptırıp “Ey Şahhat:Sen büyük Bir Şeyh oldun” deyip güldü.20 yaşına gelince her taraftan okuma davetleri aldı.Şükrü bera ve Hamdi zamil’e rağmen ki bu mıntıkaya Hamdi zamil’in mıntıkası denirdi.1970 te kayıt cihazları yaygınlaşınca, 10.000 okuyuşu kaydedildi.
1978 de Dekhaliyye’nin bir köyünde aynı günde 2 vefat oldu.Ailenin biri Hamdi zamil’i, diğeri de Şahhat’ı davet etti.Etraftan çok kalabalık dinleyici geldi.İki evin çardakları birbirine yakın olduğundan ses birbirine giderdi.Hamdi zamil 47 yıllık okuyucu ve o mıntıkada çok seviliyor.Şahhat ise 28 yıllık okuyucu.Şahhat Hamdi Zamil’e hürmeten okuyuşunda sesini çok yükseltmeksizin okudu.

1975 de meytğamr’daki bir ihtifalde radyonun ilk müdürü Şahhat’ı dinleyince, onu radyoya girmesi için teşvik etti.1976 da imtihana girdi.Komisyon musıki dersi almasını istedi.2 yıl musıki enstitüsünde ders aldı.1979 da tekrar imtihana girip 10 dakika makamdan makama geçerek okudu ve kazandı.1979 da sabah kuranı okuması teklifi alınca, Kahire’den Meytğamr’a 1 saat yürüyerek ailesine ve köyüne haber verdi.Ailesi ve köylüleri o gece sevinçten uyumadılar ve herkes onu tebrik etti.Mısırda meşhur oldu.16-12-1979 da ilk defa sesi radyodan bütün dünyaya yayıldı.Mahmud Ali Benna onu tebrik etti ve “büyük kari’ olacaksın” dedi.1980-0984 yıllarında ramazanda 4 defa sabah kuranı ve 4 defa da Abidin köşkünde kuran okudu.Mevsim yaz olduğundan ramazan geceleri kimse uyumaz ve sabah kuranını dinlerdi.Okurken 30 cevab ve 10 cevabulcevab yapardı.1984 de sabah kuranında ğafir suresinin başını ve ertesi günfatır suresinden “ya eyyühannasü entümül fukaraü ilellah” ayetini çok güzel bir şekilde okudu.Feracallah Şazeli onu tebrik etti.300 kari’ arasından en seçkini oldu.
Radyodan 4 kari’ ve Mısır’ın tamamından bin kari’ onun nağmelerini taklid ettiler.1994 de İskenderiye’de mevli-i nebi gecesi yaptığı okuyuşu Hüsnü Mübaret tebrit etti.
Oğullarına kırata Allahtan korkmalarını nasihat etti.Kendi sesine en fazla benzeyen Enver’dir.Muhammed ve mahmud’un sesi de güzeldir.Mahmud’un yaşı küçüktür.
1985-1996 arasında çok dış devletlere gidip kuran okudu.13-1-2008 de vefat etti.Allah onu cennetinde iskan etsin.