Şaban Ayı'nın Fazileti

Şaban Ayı'nın Fazileti

Şaban benim ayımdır; kim benim ayımdan bir gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur...

Şaban ayı, oldukça faziletli, şerefle dolu ve Resulullah'a (s.a.a) intisap edilen bir aydır. Efendimiz (s.a.a) bu ayı oruç tutar ve ramazan ayının orucuna birleştirir ve şöyle buyururdu:


"Şaban benim ayımdır; kim benim ayımdan bir gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur."


İmam Sadık'tan (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:


"İmam Zeynülabidin (a.s) Şaban ayı girdiği zaman ashabını toplar ve onlara şöyle buyururdu, 'Ey ashabım (dostlarım), bu ayın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu, Şaban ayıdır. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur, 'Şaban, benim ayımdır.' Bu ayı, Peygamberinizin sevgisi ve Rabbinize yaklaşmak için oruç tutun; canımı elinde tutana (Allah'a) and olsun ki, babam imam Hüseyin'den (a.s) duydum ki şöyle derdi, 'Müminlerin Emiri Ali'den (a.s) şöyle buyurduğunu duydum 'Kim Şaban ayını Resulullah'a (s.a.a) olan sevgisinden dolayı ve Allah'a yakınlaşmak için oruç tutarsa, Allah onu sever, kendi ikram ve yüceliğine yakınlaştırır ve cenneti ona farz kılar."
 

Merhum Şeyh Tusî (r.a), Safvanü'l-Cemmâl'ın şöyle dediğini nakletmiştir:


"İmam Sadık (a.s) bana buyurdu ki: 'Nahiyende ve etrafında olan kimseleri Şaban ayının orucuna teşvik et.' Ben, 'Canım sana feda olsun, bunda bir şey mi görüyorsun?' dedim, İmam (a.s) 'Evet.' buyurdu. 'Resulullah (s.a.a) Şaban ayının hilâlini gördüğü zaman Medine halkına birisinin şöyle seslenmesini emrederdi, 'Ey Yesrib (Medine) ehli, ben Allah Resulü'nün size elçisiyim. Şunu bilin ki Şaban, benim ayımdır. Kim benim ayım hakkında bana yardımcı olursa (onu oruç tutarsa), Allah ona rahmet etsin!" İmam Sadık (a.s) sonra Hz. Ali'nin (a.s) şöyle buyurduğunu açıkladı:


"Resulullah'ın çağrısını duyduğumdan beri Şaban'ın orucunu hiçbir zaman ihmal etmemişimdir. Ömür boyunca da ihmal etmeyeceğim, inşallah."


Hz. Ali (a.s) yine şöyle buyurmuştur:


"Bu iki ayda (Şaban ve Ramazan) art arda oruç tutmak, Allah'tan (nasip) olan bir tövbe ve mağfirettir."


İsmail ibn. Abdü'l-Halik diyor ki:


İmam Sadık'ın (a.s) yanında bulunduğum bir sırada, Şaban ayının orucu söz konusu edildi. Bunun üzerine imam Sadık (a.s) .öyle buyurdu:


"Şaban ayının fazileti o kadar yücedir ki haram bir kanı döken kimse dahi (pişman olup tövbe ettikten ve üzerine düşen diyeti verdikten sonra) Şaban ayının orucunu tutmakla bağışlanır."