Muhammed Minşavi

Muhammed Minsavi - Zohrof 68 Duhan 1-8 Kadir

Muhammed Minsavi - Zohrof 68 Duhan 1-8 Kadir

Oku

Muhammed Minşavi - Kasas 68-85

Muhammed Minsavi - Kasas 68-85

Oku

Muhammed Minşavi - İnfitar Fecr Beled

Muhammed Minşavi - İnfitar Fecr Beled

Oku

Muhammed Minşavi - Rad 20-31

Muhammed Minsavi - Rad 20-31

Oku

Muhammed Minşavi - Lokman 8-30

Muhammed Minsavi - Lokman 8-30

Oku

Muhammed Minşavi - Hud 108 Yusuf 1-6

Muhammed Minşavi - Hud 108 Yusuf 1-6

Oku

Muhammed Minşavi - Haşr 18 Fatiha Bakara 1-5 ve 285-286

Minsavi - Hasr 18 Fatiha Bakara 1-5 ve 285-286

Oku

Muhammed Minşavi - Rum 17-40

Muhammed Minsavi - Rum 17-40

Oku