Muhammed Elleysi

Elleysi - Bakara (284) Al-i İmran (1-6)

Elleysi - Bakara (284) Al-i İmran (1-6)

Oku

Elleysi - Şuera 69 Naziat 27 Tekvir Infitar

Elleysi - Şuera 69 Naziat 27 Tekvir Infitar

Oku

Elleysi - İbrahim (27-48) Alak Beyyineh

Elleysi - İbrahim (27-48) Alak Beyyineh

Oku

Elleysi - Kasas Naziat Kariah Tekasur Humezeh

Elleysi - Kasas Naziat Kariah Tekasur Humezeh

Oku

Elleysi - Abes Tekvir İnfitar Şems Zuha Kureyş

Elleysi - Abes Tekvir İnfitar Şems Zuha Kureyş

Oku

Elleysi - En'am (95-104)

Elleysi - En'am (95-104)

Oku

Elleysi - Nur (21-32) Dekahliyyeh 1988

Muhammed Elleysi - Nur (21-32) Dekahliyyeh 1988

Oku

Elleysi - Hicr Nehl (1997) Cizeh

Muhammed Elleysi - Hicr Nehl (1997) Cizeh

Oku