Mihrap

Mihrap

Hz. Peygamber'in  (s.a.a) namaz kıldırdığı yer, tam olarak belli idi. ''Velid'', mescidin genişletilmesi emrini vermişve Ömer b. Abdulaziz onu icre ederek, o hazretin namaz kıldırdığı yere mihrap yaptırmıştır. Bu mihrap, Osmanlı zamanında Kuran ayetleriyle süslemiştir. Asıl mihraba ek olarak -kıble yönünde- iki mihrap daha bulunmaktadır. Birincisi, mescidin güney duvarında yer alan ve günümüzde cemaat imamının durduğu yer olan ''Osmanlı Mihrabı''dır. İkinci ise, Allah Resulü'nün (s.a.a) mihrabının batısında bulunan '' Süleymani Mihrabı''dır.

   Ayrıca Hz. Peygamber'in (s.a.a) türbesinin kuzey duvarının bitiminde ''Teheccüh Mihrabı'' bulunmaktadır. Resulullah (s.a.a) teheccüh namazını eda etmek için bazı geceleri orada geçirdiğinden dolayı bu adla anılmaktadır.