Kurân Nuru 2

Kurân Nuru 2

Yüce Allah Resulü (s.a.a) de bu bağlamda şöyle buyurmaktadır: “Allah sizin için üç şeyi beğenmiş ve üç şeyi de beğenmemiştir. Allah’ın sizin için beğendiği şunlardır: O’na ibadet etmeniz ve bir şeyi şirk koşmamanızdır; Allah’ın işlerinize veli kıldığı kimseyi nasihat etmenizdir; topluca Allah’ın ipine (Kur’an-i Kerim) sarılmanız ve ayrılığa düşmemenizdir. Allah’ın sizden beğenmediği şeyler ise şunlardır: Ne denildi ve ne dedi (gibi faydasız sözler), çok soru sormak ve malı zayi etmek.” [1]

  Yüce Allah Resulü (s.a.a), ümmetinin sapıklığa düşmemesi için Allah’ın kitabına ve kendi Ehl-i beytine sarılmalarını ve bunların birinden ayrılmanın/uzaklaşmanın sapıklığa neden olacağını şöyle buyurmaktadır:

“Kuşkusuz ki aranızda iki ağır/değerli şey bırakıyorum. Onlara sarıldığınız sürece asla dalalete düşmezsiniz; Allah’ın kitabı ve ıtretim Ehl-i beytim. Bunlar, havuzda bana gelinceye dek asla birbirlerinden ayrılmazlar.” [2]

  Geçmiş peygamberlerin ümmetleri, semavî kitaplarına sarılmadıklarından ötürü bölük pörçük oldular; farklı fırkalara ayrıldılar. Bu farklı fırkalar içinde ancak semavî kitaba ve dine bağlı kalanlar kurtuluş ve hidayete kavuştular; diğerleri ise dalalet ve helakete duçar oldular. Yüce İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Hz. Musa’nın (a.s) ümmeti, Musa’dan (a.s) sonra 71 fırkaya bölündü; onların ancak biri kurtuldu ve diğerleri ise ateşe düştü. Hz. İsa’nın (a.s) ümmeti, İsa’dan (a.s) sonra 72 fırkaya ayrıldı; onların ancak biri kurtuldu ve diğerleri ise ateşe düştü. Yakındır ki benim ümmetim de benden sonra 73 fırkaya bölünecektir; bunların içinden ancak bir fırka kurtuluş ehlidir ve diğerleri ise ateş ehli olacaktır. [3] Yüce Allah Resulü (s.a.a), semavî kitabın faydasını ve ona sarılmanın önemini şöyle buyurmaktadır:

“Kur’an’a tutunun! Çünkü o, yararlı şifadır; bereketli ilaçtır; kendisine tutunan için koruma ve ona uyan için de kurtuluştur.” [4]

  Yüce Peygamberimiz ve Efendimiz (s.a.a) bir diğer hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Fitneler, karanlık bir gecenin parçaları gibi size gelecektir. Dediler ki: Ey Allah’ın Resulü (s.a.a) kurtuluşa nasıl varılır? Allah Resulü (s.a.a) buyurdu: Kur’an’a tutunun! Çünkü Kur’an, kendini kılavuz edineni cennete götürür; Kur’ana’ı ardına atan ve ona uymayanı da cehenneme götürür. Kur’an en güzel yola götüren en açık kılavuzdur. Kur’an’la konuşan doğru sözlü olur. Kur’an’la hükmeden insan adalet üzere olur. Kur’an’a sarılan insan mükâfat alır. Kur’an’a uyan insan başarılı olur.” [5]


[1]-Müsned, Ahmet b. Hanbel

[2]-Vesâil’uş Şia, c: 27, s: 33

[3]-Hisal’u Saduk, Maani’l Ahbar

[4]-Vesâil’uş Şia, c: 27, s: 33

[5]-İrşad’ul Kulûb, c: 1, s: 8