Kadir gecesi hakkında dört önemli nokta

Kadir gecesi hakkında dört önemli nokta

Kur’an-ı Kerim ayetlerine göre Kadir gecesi Allah katında en faziletli gecelerden biri olup bu gecenin Müslümanlar arasında ayrı bir değeri ve yeri vardır.

Kadir gecesine ait önemli noktalar şunlardır:

1) Azamet ve yücelik

Kadir suresi 3. ayeti: “ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır”. Bu gecenin değeri, Kur’an-ı Kerim’in bu gecede nazil olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanlar Kadir Gecesi'nin kıymetini bilirlerse, hiç kimsenin hesap edemeyeceği kadar faydasını görürler. Bu gecenin azameti Kur’an-ı Kerim’in tamamının insanların hidayete ermesi üzerine Peygamber Efendimize (s.a.v) nazil olması  ve meleklerin inip Allah’ın kulları için bereket getireceği gece olduğunu bilmek yeterlidir. Kadir Gecesi’nin azameti o kadar yücedir ki bu gecede yapılan iyiliklerin sevabı kat kat artar.

2) Sayılar

Kadir Gecesinini Ramazan ayında olduğu tüm Müslümanların inandığı ve bu konuda hiçbir şüphenin bulunmadığı bir gerçektir. Allah Kur’an-ı Kerim’de  şöyle buyurmaktadır: “ O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır” (Bakara:185)

Kadir suresi 1. ayeti: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.”

Allah icabeti ve cevabı duaların arasına gizlemiştir. Böylece müminler bütün dualara yönelirler. Bu tıpkı Allah’ın insanların her an beklemeleri için ölüm vaktini gizlemesi gibidir. Bu nedenle Kadir gecesinin tam tarihi belli değildir. Hz Ali (a.s) Kadir gecesinin gizli olmasının nedeninin müminlerin gecelerin kıymetini bilmeleri ve faziletini anlayarak salih ameller işlemeleri daha çok günahtan sakınmaları ve Allah’a itaat yolunda daha çok çaba sarf etmeleri için olduğunu söyler. Kadir geceleri Ramazan ayının 19, 21, 23 ve 27. gecelerinden biridir ve Müslümanlar bu gecelerden bir veya bir kaçında uyanık kalarak bu geceden faydalanmak için özel ibadetlerini yerine getirirler.

3) Uyanık kalmak

Kadir Gecesi müstehab olan amellerden biri bu gecede uyanık kalmaktır. Hadislere göre, Müslümanlara sabaha kadar uyanık kalmaları tavsiye edilmiştir, çünkü Kadir Gecesi, güneşin batmasıyla başlar ve gün doğumunda sona erer.

4) Kur’an-ı Kerim kıraatı ve dualar

Kadir Gecesinde yapılması gereken amellerden biri Kur’an tilaveti, zikir, dua, anne-baba ve bütün müminler için Allah’tan mağfiret dilemektir.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her şeyin bir baharı vardır ve Kur’an’ın baharı da Ramazan ayıdır.” Kur’an-ı Kerim’in önemi bu ayda daha da fazla olduğu için özellikle Kadir Gecesi’nde Vahiy Kelamını okumanın ve tefekkür etmenin önemi de büyüktür.

Kadir Gecesinde dua  konusunda iki nokta bulunmaktadır:

a- Müminler bu mübarek gecede başkaları için dua eder ve onlar için Allah’tan mağfiret dilerler. Evliyalardan rivayet  edilmiştir ki başkası için dua edildiğinde melekler de ona dua eder ve onların duası mutlaka kabul edilirken, kendimiz için dua ettiğimizde bizim günahlarımızdan dolayı dualarımız kabul olmayabilir.

b- Kadir Gecelerinde okunması için büyüklerden ve dini  liderlerden çeşitli dualar nakledilmiştir. Bu duaların aydınlatıcı muhtevası ve ilham verici anlamları bulunmakta olup herkes tarafından beğenilmektedir.  Bu gecede okunması münasib olan dualar; Mekarimul Ahlak duası, Cevşeni Kebir duası, tevbe duası ve Sahife-i Seccadiye’de geçen diğer dualar.