Huseri:29.Cüz (Tertil)

10- Huseri - İnsan Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

10- Huseri - İnsan Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

Oku

8- Huseri - Müddessir Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

8- Huseri - Müddessir Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

Oku

7- Huseri - Müzzemmil Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

7- Huseri - Müzzemmil Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

Oku

6- Huseri - Cin Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

6- Huseri - Cin Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

Oku

5- Huseri - Nuh Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

5- Huseri - Nuh Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

Oku

4- Huseri - Mearic Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

Huseri - Mearic Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

Oku

3- Huseri - Hakka Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

Huseri - Hakka Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

Oku

2- Huseri - Kalem Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

Huseri - Kalem Suresi (Üç Kez Tekrarlı Tertil)

Oku