Acaba düşmanınızı tanıyormusunuz?

Acaba düşmanınızı tanıyormusunuz?

Allah insanı yarattığında, kibirli olan ona düşmanlık etmeye başladı.

Allah insanı yaratıp ona ruhundan üflediği zaman, ona  mahlûkların en şereflisi denilmiştir. Çünkü o, diğer mahlûklarda mümkün olmayan mükemmelliklere ulaşma kabiliyetine sahipti. Allah, kapısındaki meleklerden mahlûkların en şereflisine  secde etmelerini istedi. Allah'a en yakın meleklerden biri olan ve kendini insandan üstün gören şeytan bunu yapmadı. Allah’ın dergahından kovuldu ve ve ilahi gazaba maruz kaldı.

Bu nedenle Şeytan insana düşman olmuş ve onu kemal yolundan (yetenek geliştirme ve Allah'a yakınlık) saptırmaya yemin etmiştir. Bakara Suresi'nin 34-39. ayetleri gibi Kur’an ayetlerinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

İslami öğretilere göre Şeytan, gaflet ve kışkırtma yoluyla insanı günaha teşvik eder ve  Allah’ın yolundan saptırabilir.

Allah Kur’an'da şeytanı defalarca insanın düşmanı olarak tanıtmıştır: Zuhruf suresi 62 ayeti: Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.

Muhsin Kıraati Nur tefsirinde bu ayeti açıklarken şöyle diyor:

1-Şeytan'ın Adem ve Havva'yı aldatma geçmişi göz önüne alındığında, düşmanlığı kimseden gizli değildir. «عَدُوٌّ مُبِينٌ»

2-Şeytan'ın ayartmalarını bilmek, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi gerektirmez, çünkü insan doğası sapmayı kolayca anlar. «عَدُوٌّ مُبِينٌ».

Şimdi görmemiz gereken şey şeytanın insanın düşmanı olduğunu bilmek için ne gerekli? İnsanın rehberlik yoluyla büyüme ve gelişme isteyen bir varlık olduğunu kabul edersek, ilerlemesinin önündeki engelleri bilmesi gerekir. Buna göre bu düşmanı ve etki yollarını bilmek her insanın asli görevlerinden biridir.

Kaynak:İqna.ir